Podrška

Svi kanali prodaje. Jedna platforma.

Upute za korištenje Hi5 GPRS POS uređaja -> UPUTE ZA KORIŠTENJE Hi5 POS GPRS

Upute za korištenje za Windows aplikaciju s HiFive uređajem -> UPUTE ZA KORIŠTENJE Win app i HiFive v1

Windows aplikacija M2Pay_Setup 2.2.5 June-2019